BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Sala tradycji CPdMZ

 

 

SALA TRADYCJI

CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH W KIELCACH

 

Sala Tradycji Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych im. gen. broni Władysława Sikorskiego powstała w 1997 r. Usytuowana jest w budynku komendy, ul. Wojska Polskiego 300 w Kielcach. Kustoszem sali tradycji jest starszy podoficer sztabowy sekcji wychowawczej st. chor. Rafał Kurowski
(tel. 261174384).

W pierwszej części sali tradycji CPdMZ w centralnym miejscu znajduje się wyróżniająca nazwa jednostki wojskowej, tablica poświęcona udziałom polskich żołnierzy w misjach zagranicznych, popiersie patrona, tablice poświęcone najważniejszemu symbolowi jednostki – sztandarowi, na której znajduje się akt nadania oraz wizerunek sztandaru jednostki, patronowi Centrum – gen. broni Władysławowi Sikorskiemu oraz symbolice jednostki.

Dookoła sali umieszczone są plansze oraz tematycznie do plansz gabloty z eksponatami, które poświęcone są historii CPdMZ i CIMIC, komendantom, którzy dowodzili jednostką od czasu powstania, aż po dzień dzisiejszy oraz udziału żołnierzy w misjach poza granicami kraju ONZ, NATO i UE (PKW UNEF II w Egipcie, PKW UNDOF w Syrii, PKW UNIFIL w Libanie, PKW UNTAG
w Namibii, PKW UNTAC w Kambodży, PKW UNPROFOR w byłej Jugosławii, PKW UNCRO w Chorwacji, Misja na Haiti, PKW w Siłach Pokojowych w Erytrei
i Etiopii, PKWw Siłach Pokojowych w Demokratycznej Republice Konga, PKW Sił Wdrożeniowych IFOR w Bośni i Hercegowinie, PKW AFOR w Albanii, PKW Sił Stabilizacyjnych SFOR w Bośni i Hercegowinie, PKW KFOR w Kosowie, PKW w Składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Macedonii, PKW Unii Europejskiej EUFOR w Bośni i Hercegowinie, PKW Sił Stabilizacyjnych w Iraku, PKW ISAF w Afganistanie).

Na reprezentacyjnym miejscu w sali tradycji wyeksponowane są pamiątki z wizyty w dniu 27 października 2006 roku w CPdMZ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP śp. Lecha Kaczyńskiego. W sali znajduje się księga pamiątkowa, kroniki jednostki wojskowej oraz epitafium Pamięci Poległych poświęcone wszystkim poległym żołnierzom w misjach poza granicami kraju. W gablotach prezentowane są podziękowania, dyplomy oraz ryngrafy jednostek wojskowych i innych instytucji publicznych, a także inne pamiątki przekazane dla Centrum w dowód podziękowania za pomoc i współpracę, pamiątki z misji m. in. proporczyki, dyplomy, ryngrafy, medale i odznaki.

Żołnierze i pracownicy wojska są dumni z tytułu honorowego „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, który nadał Minister Obrony Narodowej w 2006 roku. Tytuł ten stanowi najwyższą formę wyróżnienia przez Ministra Obrony Narodowej oddziału wojskowego. Centrum otrzymało to wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami państwa w 2005 roku.

W drugiej części sali tradycji znajduje się miejsce poświęcone jednostkom stacjonującym w Garnizonie Kielce w latach 1925 – 2001, w którym wyeksponowano historię 4 pułku piechoty Legionów, 4 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej, 4 pułku zmechanizowanego oraz orkiestry wojskowej.

Szczególnym miejscem jest tablica poświęcona 68. żołnierzom z 4 ppLeg., którzy stanowili trzon załogi wartowniczej Wojskowej Składnicy Tranzytowej
na Westerplatte podczas wybuchu II wojny światowej. 

Przedstawiona sala ma szczególny klimat i charakter, odbywają się tutaj spotkania o podniosłym charakterze jak pożegnania żołnierzy odchodzących do rezerwy czy innych jednostek, powitanie nowo przybyłych, uhonorowanie gości jednostki wojskowej symbolami Centrum. Sala tradycji wykorzystywana jest do przeprowadzenia zajęć z kształcenia obywatelskiego, zajęć szkoleniowo-metodycznych dla członków zespołu kronikarskiego, zajęć instruktorsko-metodycznych dla wykładowców kształcenia obywatelskiego, lekcji historii dla młodzieży szkolnej w ramach „Dnia Otwartych Koszar”, pogadanek rocznicowych poświęconych ważniejszym wydarzeniom z historii Polski i jednostki wojskowej, obchodom świąt państwowych i wojskowych.

Sposób wykonania całości oraz charakter eksponatów i ich wartość sentymentalna tworzy specyficzną atmosferę tych pomieszczeń, a żołnierzom służącym w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych daje poczucie, że w przyszłości ktoś będzie pamiętał o ich dokonaniach tych niewielkich, ale i tych o podniosłym charakterze.

W 2012 roku w ramach I - go Przeglądu Sal Tradycji Jednostek i Instytucji Wojskowych organizowanego przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, sala tradycji Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych została wyróżniona pismem pochwalnym przez Sekretarza Stanu MON.

 W sali tradycji CPdMZ znalazło miejsce blisko 350 eksponatów i pamiątek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych