BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Wolne etaty

 
Osoby spełniające wymagania formalne proszone są o zapoznanie się z poniższym dokumentem oraz dostarczenie niezbędnych danych w celu przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego

 
 
 
 
 
 
 

 

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach posiada nieobsadzone stanowiska służbowe przeznaczone dla oficerów młodszych. Chętni powinni posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie 1111/2222 (preferowana znajomość  2222/3333). Żołnierzy zainteresowanych służbą na nw. stanowiskach prosimy o kontakt z sekcją personalną Centrum pod numerami telefonów:

mjr Jacek PORĄBANIEC 261 174 305

por. Tomasz ZALEWSKI tel. 261 174 259

L.P.

NAZWA STANOWISKA

STE

SW

SW

WYMAGANY JĘZYK ANGIELSKI

STANAG 6001

PREFEROWANY JĘZYK ANGIELSKI

STANAG 6001

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA

ILOŚĆ STANOWISK

WYDZIAŁ CIMIC

1.      

SZEF ZESPOŁU

POR./KPT.

20B01

99Z99

2222

3333

POUFNE

5

2.      

OFICER

POR./KPT.

1111

2222

POUFNE

1

3.      

MŁODSZY OFICER

PPOR./POR.

1111

2222

POUFNE

1

WYDZIAŁ SZKOLENIA

4.      

OFICER

POR./KPT.

20B01

99Z99

1111

2222

TAJNE

3

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych