BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Zaproszenie do udziału w II turnusie służby przygotowawczej do NSR w 2018 r.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych