BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Porozumienia o współpracy

W trakcie ćwiczenia "Joint Cooperation" doszło do podpisania listu intencyjnego o współpracy bilateralnej pomiędzy CPdMZ a Centrum CIMIC Bundeswehry w Ninburgu. Stronę polską reprezentował Komendant Centrum płk Wiesław Mitkowski, a stronę niemiecką płk Joachim Miller. Oba dowództwa w liście zobowiązały się do systematycznej współpracy, której celem powinno być stworzenie spójnych ram umożliwiających realizację między innymi wspólnych przedsięwzięć takich jak konferencje, szkolenia i ćwiczenia. Ustalono również częstotliwość spotkań oraz utworzenie punktów kontaktowych w każdym z Dowództw.

Aby pobrać list Kliknij tutaj

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych