BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Centrum i społeczeństwo

Porozumienia o współpracy:

Plan współpracy DG RSZ na 2018 r. dla CPdMZ plik/file/2014/Plan Wspó³pracy 2018 r_.pdf

 

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej - 1, 2, 3

Porozumienie o współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 1, 2, 3, 4

Porozumienie o współpracy z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Odonowie 1

Porozumienie o współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 1

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach 1

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich 1

Porozumienie ze Stowarzyszeniem Orląt Armii Krajowej 1

Porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawowa nr 8 w Kielcach 1

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu 1

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych