BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Międzynarodowy Kurs CIMIC w CPdMZ
21.06.2018
Trwający od prawie dwóch tygodni Międzynarodowy Kurs Współpracy Cywilno-Wojskowej (NATO CIMIC Field Worker/ Staff Worker Course) powoli dobiega końca.

Uczestnicy każdego dnia mierzyli się z zadaniami, które niejednokrotnie wymagały twórczego myślenia i szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację.

 

„Spotkania z przedstawicielami władzy lokalnej, reprezentującymi inną kulturę, w dalszym ciągu stanowią nie lada wyzwanie dla żołnierzy. Kursanci uczyli się jak prowadzić rozmowy z przedstawicielami organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych. Przebywając w rejonie misji współpraca z tymi podmiotami stanowi bardzo ważny element w osiąganiu wyznaczonego celu” – powiedział dyrektor kursu mjr Tomasz Śnieć.

 

W kursie biorą udział instruktorzy oraz uczestnicy z Czech, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Australii, Holandii, Niemiec, Słowenii, Włoch, oraz Polski.

 

„Międzynarodowy wymiar kursu poszerza nasze horyzonty w zakresie wzajemnej współpracy. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim, co stanowi świetną okazję do podnoszenie swoich umiejętności językowych oraz przełamywania barier” – mówi Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych płk Paweł Chabielski.

por. Katarzyna Rzadkowska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych