BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Żołnierze CPdMZ na ćwiczeniu Soft Caps 18
28.06.2018
Czterech żołnierzy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych wzięło udział w Międzynarodowym Ćwiczenie pk. SOFT CAPS 2018 (SC18), które odbywało się na Węgrzech.

Ćwiczenie SOFT CAPS 2018 organizowane było przez Hungarian Defence Forces Civil-Military Cooperation and Psychological Operations Centre (HDF CMCPOC). Było to międzynarodowe ćwiczenie dowódczo – sztabowe, połączone z ćwiczeniem taktyczno – specjalnym.

 

Ćwiczenie było ukierunkowane na podwyższenie zdolności do prowadzenia działań współpracy cywilno – wojskowej oraz działań psychologicznych (PSYOPS) przez oficerów komórek sztabowych i pododdziały CIMIC/PSYOPS na poziomie taktycznym. Tegoroczna edycja była trzecim tego typu międzynarodowym ćwiczeniem realizowanym z udziałem przedstawicieli władz i instytucji lokalnych oraz organizacji rządowych i pozarządowych.

 

„Jestem dumny z żołnierzy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, którzy zawsze godnie reprezentują nasz kraj i jednostkę na ćwiczeniach międzynarodowych. Podziękowania i słowa uznania, płynące od dowódców innych armii, są tego potwierdzeniem” – powiedział komendant CPdMZ płk Paweł Chabielski.

  

Ćwiczenie było prowadzone zgodnie ze standardami obowiązującymi w NATO, w oparciu o doktryny i procedury współpracy cywilno-wojskowej. Oprócz Polaków w ćwiczeniu udział wzięli przedstawiciele jednostek CIMIC i PSYOPS z sił zbrojnych Węgier, Czech, Słowacji, Niemiec i USA.


por. Katarzyna Rzadkowska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych