BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Podoficerowie i szeregowi zawodowi zdali egzamin o nadanie i podwyższenie klasy kwalifikacyjnej
02.07.2018
W dniach 26-29 czerwca br. w Centrum Przygotowań do misji Zagranicznych odbyła się sesja egzaminacyjna dla podoficerów i szeregowych zawodowych ubiegających się o nadanie i podwyższenie klasy kwalifikacyjnej.

Do sesji egzaminacyjnej przystąpiło 9 podoficerów i 2 szeregowych zawodowych.
Podczas egzaminów żołnierze musieli się wykazać wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w specjalności właściwej dla zajmowanego stanowiska służbowego nabytą w czasie szkolenia podstawowego i specjalistycznego itp.
 
Przeegzaminowaniu podlegały wiadomości z zakresu m.in.: taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania, obrony przed bronią masowego rażenia, łączności, terenoznawstwa i szkolenia medycznego. Kandydaci na specjalistów swoje kwalifikacje musieli potwierdzić także w praktyce. Sprawdzono również ich umiejętności specjalistyczne.
 
Jeśli żołnierz uzyskał z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ogólną ocenę dobrą, a wszystkie oceny składowe z części teoretycznej i praktycznej były pozytywne – egzamin uważa się za zdany.
 
"Zdobycie klasy to dla wielu żołnierzy duży prestiż, będący potwierdzeniem nabytych umiejętności. Posiadanie klasy kwalifikacyjnej wiąże się również z przyznaniem dodatku motywacyjnego" – powiedział komendant Centrum płk Paweł Chabielski.
por. Katarzyna Rzadkowska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych