BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
100 litrów w 100 dni w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę  –  sukces CPdMZ.
17.07.2018
W dniu 12 lipca 2018 r. Klub HDK nr 500 PCK działający przy CPdMZ zorganizował ostatnią akcję zbiórki krwi pod hasłem „100” której celem było zebranie 100 l. krwi w ciągu 100 dni, upamiętniając 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W dniu 12 lipca 2018 r. Klub Honorowych Dawców Krwi nr 500 PCK działający przy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych zorganizował  ostatnią akcję zbiórki krwi pod hasłem „100” której celem było zebranie 100 litrów krwi w ciągu 100 dni, upamiętniając 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę – przypadającą na dzień 11 listopada 2018 roku.
Akcje organizowane były cyklicznie raz w miesiącu w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, krew można było również oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz Oddziałach Terenowych – podczas rejestracji należało podać hasło „100”.
Od 5 kwietnia br. w zbiórce krwi brali udział  żołnierze, pracownicy resortu obrony narodowej oraz osoby które miały taką potrzebę serca – „Służąc Niepodległej”, zebrano ponad 109 litrów krwi.
„Już przed rozpoczęciem ostatniej akcji, byliśmy pewni sukcesu, bowiem dotychczas zgromadziliśmy 99 800 ml krwi. Należy podkreślić, że duży udział w powodzeniu zbiórki krwi pod hasłem „100” mieli żołnierze służby przygotowawczej szkoleni w Centrum. Niektórym udało się w tym czasie nawet dwukrotnie oddać krew – stwierdził koordynator akcji st. chor. sztab. Wojciech Lasia.”

 
 
 
 
 
 

 

st.chor.sztab. Wojciech Lasia


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych