BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Dzień Otwartych Koszar w CPdMZ
19.07.2018
wakacje w mieście


W ramach wakacji w mieście w dniu 19 lipca 2018 roku żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych wyszli naprzeciw dzieciom w wieku 5-11 lat  z gminy Chęciny i zorganizowali  dzień otwartych koszar.
Jednym z głównych części programu zwiedzania koszar  jest zwiedzanie sali tradycji gdzie  można zapoznają  się z historią i tradycjami Centrum.
Dzieci miały okazję poznać trud żołnierskiego rzemiosła, obejrzeć pojazdy wojskowe, broń jaką żołnierze posługują się na co dzień, przymierzyć kamizelkę kuloodporną  czy ponosić  hełm kewlarowy.
Dużą atrakcją dla dzieci był  śmigłowiec MI-24 znajdujący się na terenie jednostki. Oprócz wymienionych atrakcji dzieci  dokładnie dowiedziały się na czym polega praca patrolu saperskiego oraz co zrobić w momencie znalezienia niewybuchu, co ma częste zdarzenia w porze wakacyjnej.
Szczególnym zainteresowaniem cieszył  się pojazd żandarmerii wojskowej oraz nauka  podstawowych komend i musztra przeprowadzona przez pana sierżanta z żandarmerii wojskowej.

 
 
 
 

kpt. Sylwia MARCZAK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych