BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
zmarł Pan ppłk Zdzisław MAZUR
30.07.2018
pogrzeb ppłk Zdzisława MAUZRA byłego komendanta WCS dp SP ONZ

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Pana ppłk Zdzisława MAZURA -  komemdanta WCS dp SP ONZ.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 31 lipca  2018 r. o godz. 11.00 w Kościele  pw NMP Królowej Polski (Kościół Garnizonowy)  przy ul. Chęcińskiej w Kielcach.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych