BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Zabezpieczenie uroczystości przez żołnierzy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
30.07.2018
Święta Czynu Chłopskiego 1920 roku

Ostatniej niedzieli lipca pododdział honorowy CPdMZ wziął udział w uroczystości z okazji „ Powiatowego Święta Czynu Chłopskiego 1920 roku  ”, która odbyła się w miejscowości Wierna Rzeka. Obchody te były okazją do przypomnienia udziału chłopów w walce o odzyskanie niepodległości, w czasie wojny w 1920 roku. Wydarzenie rozpoczęła msza święta, w której udział wziął m.in. ksiądz komandor Janusz Bąk z Ordynariatu Polowego.”W takich miejscach uczymy się patriotyzmu” powiedział ksiądz Wiktor Walocha. Po mszy świętej poczet sztandarowy wraz z kompanią honorową, przemieścił się na plac przed kościołem, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na placu, miejsce miało uroczyste odsłonięcie pomnika. Pododdziałem honorowym dowodziła ppor. Elżbieta Daszko.Dowódcą pocztu sztandarowego była ppor.Renata Gaszyna,uroczysty apel odczytała kpt.Sylwia Marczak, zaś dowódca uroczystości był kpt.Michał Jankiewicz.

 
 
 
 

 

kpt. Sylwia MARCZAK


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych