BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Pożegnanie elewów służby przygotowawczej  CPdMZ.
13.08.2018
Uroczyste pożegnanie elewów służby przygotowawczej o specjalności wartownik

Na placu apelowym odbyło się uroczyste pożegnanie elewów służby przygotowawczej o specjalności wartownik. Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych płk Paweł CHABIELSKI osobiście pogratulował ukończenia szkolenia: „Zrealizowaliście wszystkie zakładane cele szkoleniowe, które stały przed Wami na początku szkolenia i zdobyliście podstawy żołnierskiego rzemiosła. Elewi, odbyliście proces kształcenia specjalistycznego i spełniliście rygory dydaktyczne, które pozwoliły wam na osiągnięcie ostatniego etapu szkolenia – zdanie egzaminu końcowego”. Nie było to łatwe szkolenia czego dowodem jest fakt, że nie wszyscy dotrwali do końca.
W imieniu wszystkich wartowników kompanii szkolnej przemówił elew Piotr Stoliński: ”Jesteśmy dumni, że mięliśmy zaszczyt złożyć przysięgę wojskową na Sztandar Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych(…)Wierzymy, że zostaliśmy odpowiednio przygotowani do bycia żołnierzami zawodowymi. Na pewno nie byłoby to możliwe bez uświadomienia nam wartości słów: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. To tutaj nabrały one nowego znaczenia, przestały być pustymi słowami”.
Najlepszych elewów wyróżniono tytułem „wzorowy elew” oraz listami gratulacyjnymi. Dowódca Kompanii Szkolnej por. Marek MYSZKOWSKI w imieniu elewów odebrał puchar za uzyskanie I miejsca w zawodach w piłce siatkowej. Podziękowania wpłynęły także do tych, którzy w czasie służby w CPdMZ honorowo oddali krew.
Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów, w której udział wzięła kompania honorowa składająca się z elewów kompanii szkolnej.

 
 
 

 

kpt. Sylwia MARCZA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych