BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
XXIV konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Centrów Szkolenia na Potrzeby Operacji Pokojowych (IAPTC)
12.10.2018
W dniach 30.09 – 04.10.2018 w Auckland (Nowa Zelandia) odbyła się XXIV konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Centrów Szkolenia na Potrzeby Operacji Pokojowych (IAPTC).

Tematem konferencji, w którym udział wzięło ponad 220 przedstawicieli centrów szkolenia, akademii, dowództw, sztabów, ministerstw i organizacji międzynarodowych z całego świata było „Innowacyjne budowanie potencjału dla efektywnych operacji pokojowych”.
 

Przedstawicielami Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, biorącymi udział w tym przedsięwzięciu, byli Komendant CPdMZ płk Paweł Chabielski oraz szef Wydziału Szkolenia ppłk Marcin Matczak.

 

Głównym celem konferencji była debata nad problematyką innowacyjnego podejścia do szkolenia personelu, przewidzianego do udziału w misjach pokojowych. Wspomniana innowacyjność nie ograniczała się jedynie do nowinek technicznych,  wykorzystywanych w szkoleniu, ale przede wszystkim do zwrócenia szczególnej uwagi na obszary do tej pory pomijane lub traktowane marginalnie w procesie przygotowania kontyngentów. Jednym z takich wspomnianych obszarów jest współpraca cywilno-wojskowa realizowana na każdym szczeblu szkolenia żołnierzy, funkcjonariuszy policji i pracowników cywilnych misji ONZ, NATO, czy UE. ochrona dziedzictwa kulturowego w rejonie operacji. Tym bardziej cieszy fakt, że problematyka ta od lat funkcjonuje w programach zajęć prowadzonych przez wykładowców z CPdMZ, a nasza jednostka współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w czasie organizacji kursów specjalistycznych z tego obszaru.

 

Konferencja zakończyła się podsumowaniem jej przebiegu oraz wyborem nowych władz IAPTC. Oficjalnie przekazano również odpowiedzialność, za przygotowanie kolejnej konferencji, która odbędzie się na jesień 2019 roku w Peru.

 

W czasie wizyty w NZ, dzięki życzliwości Konsula Honorowego w Auckland, pana Bogusława Nowaka, przedstawiciele CPdMZ mieli okazję spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami tamtejszej Polonii oraz złożyć wiązankę kwiatów pod tablicą Katyńską, która znajduje się w katedrze w Auckland.

 

 

Tekst: ppłk Marcin Matczak

 

Zdjęcia: MOB NZ/Konsul Honorowy RP Bogusław Nowak

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych