BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Spotkanie psychologów służb mundurowych w CPdMZ
12.10.2018

W dniu 09.10.2018 w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych odbyło się spotkanie psychologów służb mundurowych województwa świętokrzyskiego. Organizatorem spotkania była Wojskowa Pracownia

 Psychologiczna w Kielcach. Psychologów biorących udział w spotkaniu powitał  kierownik Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kielcach mgr Anna Łuczak oraz zastępca Komendanta Centrum ppłk Piotr Zawiślak.

 

 

W spotkaniu uczestniczyli psychologowie pracujący w wojsku, policji, straży pożarnej, zakładzie opieki zdrowotnej MSWiA, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, zakładzie karnym, areszcie śledczym.
 
Uczestnicy zostali zapoznani z salą tradycji i sprzętem wojskowym, którym na co dzień posługują się żołnierze CPdMZ.
 
Pan Sebastian Chmieliński kierownik Zespołu Psychologii Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia przeczytał list Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia skierowany do uczestników spotkania.
 

Ponadto uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji m.in. na temat: „Obciążenia psychospołeczne w służbie w Policji i ich konsekwencje” czy „Przybliżenie założeń metody TRE oraz doświadczenia ze stosowania metody w pracy z żołnierzami, weteranami”.

 

Przybyli goście byli pod wrażeniem nie tylko wygłoszonych prelekcji, lecz również działalności jednostki, w której się spotkali. Jak sami przyznają, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych ma szczególne znaczenie nie tylko dla naszego regionu, ale także dla całej Polski.

 

tekst: p. Adrianna Zientarska

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych