BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Kurs dla funkcjonariuszy Policji  z zakresu współdziałania z Siłami Zbrojnymi w trakcie działań militarnych w CPdMZ.
15.10.2018

W dniu 15 października 2018 r. w CPdMZ rozpoczął się Kurs dla funkcjonariuszy Policji z zakresu współdziałania z Siłami Zbrojnymi w trakcie działań militarnych. Przybyli uczestnicy to 26 osób pełniących służbę w Oddziałach Prewencji Policji na terenie całego kraju. Przywitali ich: Komendant CPdMZ płk Paweł CHABIELSKI oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur BIELECKI. W trakcie szkolenia kursanci, wśród których są również weterani misji, zapoznają się metodami maskowania i unikania pościgu w sytuacji izolacji na polu walki, metodami prowadzenia negocjacji w praktyce wojskowej, sposobami radzenia sobie z napięciem i stresem w sytuacji uwięzienia i izolacji, sposobami poruszania się w nieznanym terenie przy użyciu map i busoli, podstawowymi zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz ochrony dóbr kultury w rejonie działań militarnych, zasadami organizowania i prowadzenia punktów kontrolnych na drogach na zasadach militarnych oraz ruchami migracyjnymi w rejonie potencjalnych działań. Kurs zakończy się 19 października 2018 r.

 
 

 

p. ron Daniel Miernik


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych