BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Zakończenie kursu dla funkcjonariuszy Policji w CPdMZ
19.10.2018
W dniu 19 października 2018 r. w Sali Tradycji CPdMZ miało miejsce zakończenie trwającego pięć dni kursu dla funkcjonariuszy Policji z zakresu współdziałania z Siłami Zbrojnymi w trakcie prowadzenia działań militarnych.

W dniu 19 października 2018 r. w Sali Tradycji CPdMZ miało miejsce zakończenie  trwającego pięć dni kursu dla funkcjonariuszy Policji z zakresu współdziałania z Siłami Zbrojnymi w trakcie prowadzenia działań militarnych. W oficjalnym zakończeniu brali udział: przedstawiciel Komendy Głównej Policji mł. insp. Paweł PINDA, Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej w Kielcach kom. Olgierd OLEKSIAK oraz  Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji W Kielcach mł. insp. Adam JOPEK. Przedsięwzięcie miało charakter pionierski – po raz pierwszy w historii Centrum policjanci szkolili się pod okiem wojskowych. W trakcie zajęć kursanci mieli okazję zapoznać się i przećwiczyć m.in. wojskowe warianty organizowania kontrolnego posterunku drogowego, negocjacje w ramach współpracy cywilno-wojskowej oraz metody maskowania i unikania pościgu.  Ważnym aspektem kursu było również uświadomienie jego uczestnikom jak istotnym elementem jest umiejętność funkcjonowania w warunkach kulturowych innych niż ich własne. Natomiast w trakcie wizyty na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach uczestnicy kursu mogli zapoznać się z historią i tradycją regionu świętokrzyskiego. Na zakończenie szkolenia Szef Wydziału Szkolenia ppłk Marcin MATCZAK wręczył uczestnikom certyfikaty.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych