BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Przekazanie obowiązków zastępcy JRD-W w Kosowie
22.10.2018

13 października br. we włoskiej bazie Camp Villagio Italia (CVI) w Kosowie w obecności Dowódcy JRD-W (Joint Regional Detachment – West płk Cem Sinan Barima z tureckich Sił Zbrojnych oraz dowódców wszystkich podległych zespołów LMT (Liaison Monitoring Team) nastąpiło przekazanie obowiązków zastępcy dowódcy JRD-W  KFOR. Dotychczasowy Zastępca Dowódcy JRD-W mjr Ewald Ellinger z austriackich Sił Zbrojnych przekazał obowiązki ppłk. Pawłowi POLAKOWI. Podpułkownik POLAK  na co dzień pełni obowiązki Dowódcy Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

W skład wielonarodowych sił KFOR wchodzą nie tylko elementy kinetyczne w postaci międzynarodowych grup bojowych (MNBG), ale także elementy niekinetyczne, takie jak grupy zespołów łącznikowo monitorujących (LMT). Elementy te są odpowiedzialne za wsparcie dowództwa KFOR w ocenie środowiska cywilnego, analizę danych, jak również utrzymanie współpracy z lokalnymi władzami oraz międzynarodowymi i lokalnymi organizacjami pomocowymi.

Obszar Kosowa podzielony jest na trzy strefy odpowiedzialności pomiędzy JRD - North, JRD South - East i JRD - West. Rejonem odpowiedzialności JRD-W jest zachodnia część Kosowa stanowiąca niemalże połowę jego terytorium (42%) Jego dowództwo znajduje się w Camp Villagio Italia. W skład JRD-W wchodzi 12 zespołów łącznikowo-monitorujących LMT (Liaison Monitoring Team),  z Austrii, Turcji, Szwajcarii, Słowenii, Włoch oraz Polski - łącznie ponad 130 żołnierzy, których jurysdykcja obejmuje 15 gmin.

Zadania jakie stoją przed zespołami LMT to zapewnienie ciągłej informacji o sytuacji politycznej, ekonomicznej i socjalnej  mieszkańców Kosowa w przydzielonych rejonach odpowiedzialności. Jednym z istotnych zadań LMT jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z lokalnymi władzami i organizacjami humanitarnymi oraz gromadzenie i analiza istotnych informacji dotyczących środowiska cywilnego, które są wykorzystywane w bieżącej działalności MS KFOR.

 

Tekst: ppłk Paweł POLAK

Zdjęcia: kpt. Michael BOBBE

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych