BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Misjonarze z Kielc gotowi na XXXIX zmianę PKW w Kosowie
09.11.2018
Żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych wzięli udział w certyfikacji XXXIX zmiany PKW KFOR po zakończeniu II etapu szkolenia - zgrywanie Grupy Zespołów LMT, która miała miejsce na terenie Kielc.

Żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych wzięli udział w certyfikacji XXXIX zmiany PKW KFOR po zakończeniu II etapu  szkolenia - zgrywanie Grupy Zespołów LMT, która miała miejsce na terenie Kielc.
Tematem oceny wyszkolenia w ramach certyfikacji XXXIX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie było Działanie Zespołu LMT podczas realizacji zadań w rejonie operacji.
W ramach zajęć sprawdzone zostały takie elementy jak: procedury wzywania pomocy medycznej – MEDEVAC, wsparcia ogniowego – Call for fire, składania meldunku o znalezieniu materiałów niebezpiecznych lub niewybuchów (UXO – Unexploded  Ordnance). Dodatkowym zadaniem zespołów łącznikowo-monitorujących (LMT – Liaison-Monitoring Team) było zorganizowanie spotkania z przedstawicielami władzy samorządowej, jak również rozwiązywanie sytuacji konfliktowej, jaką jest demonstracja poprzez negocjacje z ludnością lokalną.
Żołnierze kompani szkolenia służby przygotowawczej, szkolący się na terenie CPdMZ, w ramach zajęć z taktyki, pozorowali działanie przeciwnika dla zespołów LMT XXXIX zmiany PKW KFOR.
„Wiem, że żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych są dobrze przygotowani do pełnienia swoich obowiązków w Republice Kosowa. Ich dotychczasowe doświadczenie, zdobyte na misjach w Afganistanie, Iraku i Kosowie pozwoli godnie reprezentować nasz kraj, jak również przysłuży się do polepszenia sytuacji mieszkańców Kosowa.” – powiedział dowódca LMT XXXIX zm. PKW mjr Marcin Ożdżyński.
Ostatnim etapem przed wysłaniem żołnierzy z Kielc w rejon Republiki Kosowa będzie certyfikacja narodowa, w której wezmą udział z całym Polskim Kontyngentem Wojskowym.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych