BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Zastępca dowódcy KFOR odwiedził żołnierzy CPdMZ w Kosowie
13.11.2018
Zastępca Dowódcy Sił KFOR w Kosowie - gen. bryg Reinhard Ruckenstuhl z austriackich sił zbrojnych w dniu 7 listopada br. dokonał wizytacji polskiego zespołu LMT, dowodzonego przez mjr. Waldemara Tutaja.

Zastępca Dowódcy Sił KFOR w Kosowie - gen. bryg Reinhard Ruckenstuhl z austriackich sił zbrojnych w dniu 7 listopada br. dokonał wizytacji polskiego zespołu LMT, dowodzonego przez mjr. Waldemara Tutaja. Celem wizyty Zastępcy Dowódcy sił KFOR, było zapoznanie się z bieżącą sytuacją w rejonie odpowiedzialności polskiego zespołu, monitorującego sytuację na terenie trzech gmin w południowej części Kosowa: Strpce, Kacanik, Hani i Elezit.
Generałowi Ruckenstuhlowi, towarzyszyli również  dowódca JRD-W (Joint Regional Detachment – West) - płk Cem Sinan Barim z tureckich sił zbrojnych oraz zastępca dowódcy JRD-W- ppłk Paweł Polak.
Dowódca zespołu - mjr Tutaj - złożył meldunek gen. bryg. Ruckenstuhlowi, a następnie przedstawił strukturę, zakres zadań zespołu oraz charakterystykę rejonu odpowiedzialności. W drugim etapie wizyty, dokonano rekonesansu w trzech kluczowych miejscach, które obecnie stanowią lub w przyszłości mogą być czynnikiem powodującym wzrost napięć wśród ludności lokalnej. W ramach rekonesansu dowódca zespołu zapoznał generała z obecnym-tymczasowym oraz nowo budowanym kompleksem dla ludności serbskiej wewnętrznie przesiedlonej (Internally Displaced People) po zakończeniu wojny w 1999. Ponadto generał został zapoznany z infrastrukturą jednego z największych i najsłynniejszych w przeszłości w Europie, obiektów sportowo-rekracyjnych, mający wciąż olbrzymi potencjał rozwojowy - Brezovica "SKI CENTRE" (centrum narciarskie). Ostatni etap wizyty zakończyła rozmowa, dotycząca bieżącej sytuacji w rejonie odpowiedzialności zespołu.
Zastępca dowódcy sił KFOR, wyraził słowa uznania, za wkład w realizację zadań mandatowych, dobre przygotowanie oraz szczegółowe omówienie i zaprezentowanie wizytowanych miejsc. W ramach uznania, gen. bryg Ruckenstuhl, podziękował polskim żołnierzom oraz uhonorował mjr. Tutaja, pamiątkowym "coinem" (moneta pamiątkowa). Ostatnim elementem wizyty, było wspólne zdjęcie.
Tekst: mjr Waldemar Tutaj
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych