BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Międzynarodowe ćwiczenie pk. „Joint Cooperation 2018” z udziałem żołnierzy CPdMZ
19.11.2018
Żołnierze z CPdMZ w dniach 5 - 16 listopada br. wzięli udział w międzynarodowym ćwiczeniu pk. „Joint Cooperation 2018”, które we współpracy z międzynarodowymi partnerami odbyło się w Nienburg w Niemczech. Organizatorem szkolenia było Centrum CIMIC Bu

Żołnierze z CPdMZ w dniach 5 - 16 listopada br. wzięli udział w międzynarodowym ćwiczeniu pk. „Joint Cooperation 2018”, które we współpracy z międzynarodowymi partnerami odbyło się w Nienburg w Niemczech. Organizatorem szkolenia było Centrum CIMIC Bundeswehry.
Jest to największe ćwiczenie jednostek CIMIC w Europie, które angażuje kilkanaście jednostek współpracy cywilno-wojskowej.  Ćwiczenie było okazją do międzynarodowego i kompleksowego szkolenia z zakresu współpracy cywilno-wojskowej. 
Ćwiczenie „Joint Cooperation 18” jest obecnie jedynym ćwiczeniem, w którym żołnierze i specjaliści CIMIC z całego  świata mają okazje sprawdzić swoje umiejętności z zakresu działalności niekinetycznej.
„Międzynarodowa atmosfera (23 państwa biorące udział w ćwiczeniu), bardzo wysoki realizm ćwiczenia (zaangażowanie ponad 300 wykwalifikowanych osób do podgrywania scenariusza, instytucji cywilnych, Policji, Straży Pożarnej, Służby Zdrowia), potężne wsparcie logistyczno - informatyczne Centrum Współpracy Cywilno Wojskowej Bundeswehry oraz profesjonalne wsparcie merytoryczne instruktorów, ewaluatorów oraz cywilnych specjalistów powoduje, iż ćwiczenie przynosi bardzo wymierne efekty szkoleniowe” – opowiada mjr Michał JANKIEWICZ.
 „Joint Cooperation 18” kompleksowo pozwala przećwiczyć żołnierzy i specjalistów wielu szczebli oraz poziomów, poczynając od Zespołów Wsparcia Taktycznego poprzez oficerów łącznikowych, analityków do poziomu wsparcia sztabu Brygady i Dywizji w jednym czasie.  Niepowtarzalna możliwość skorzystania z różnorodności rozwiązań proponowanych przez przedstawicieli innych narodowości i jednocześnie podjęcia próby zunifikowania ich zgodnie z obowiązującymi doktrynami NATO pozwoliła na zweryfikowanie swojej wiedzy i umiejętności.
Komendant CPdMZ przebywając na uroczystym podsumowaniu „Joint Cooperation 2018’ odwiedził żołnierzy naszej jednostki, którzy brali udział w ćwiczeniu. Spotkanie dowódców jednostek CIMIC oraz współpraca ich podwładnych podkreślają międzynarodowy charakter działań CPdMZ.
 
 
 
 
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych