BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Misjonarze z Kielc szkolili Białorusinów
09.12.2018

W poprzednim tygodniu 10 żołnierzy z Republiki Białorusi szkoliło się pod okiem instruktorów z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Zajęcia odbyły się w ramach planu współpracy międzynarodowej, a ich tematyka dotyczyła misji pokojowych.

 

Żołnierze zostali zapoznani z aspektami współpracy cywilno-wojskowej i technikami negocjacji. Działania na posterunku obserwacyjnym, zasady pracy z tłumaczem, procedury ewakuacji medycznej – to tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas szkolenia. Międzynarodowe szkolenie było realizowane przy współudziale żołnierzy amerykańskich zespołu Civil Affairs, stacjonujących w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

 

„Szkolenie żołnierzy z Białorusi było dobrą okazją do zaprezentowania możliwości CPdMZ na forum międzynarodowym.  Podczas zajęć delegacja Attaché Obrony Sił Zbrojnych Republiki Białorusi odwiedziła szkolących się żołnierzy, aby zapoznać się nie tylko z zajęciami, w jakich brali udział Białorusini, lecz również z bazą szkoleniową naszego Centrum” – powiedział kierownik szkolenia mjr Hubert Żukowski.

 

***

 

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych jest jednostką przygotowującą personel do wyjazdów na wszystkie misje zagraniczne. Jej żołnierze służyli w operacjach pod egidą NATO, ONZ oraz UE, m.in. w Iraku, Afganistanie, Kosowie, Czadzie, Libanie i wielu innych miejscach świata, niosąc pokój i szerząc dobre imię żołnierza polskiego.


por. Katarzyna Rzadkowska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych