BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Saperska profilaktyka
13.12.2018
W dniu 11 grudnia 2018 r. st. kpr. Sebastian Tosnowiec i st. szer. Rafał Czechowski z 31 patrolu rozminowania CPdMZ zrealizowali zajęcia profilaktyczne w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdrój.

Tematem przyprowadzonych zajęć były zasady postępowania z przedmiotami wybuchowymi i niebezpiecznymi. W spotkaniu uczestniczyło 110 podopiecznych. Dzieci chętnie zadawały pytania saperom, a możliwość obejrzenia sprzętu i wyposażenia patrolu spotkała się z dużym zainteresowaniem.

 „Takie spotkania uświadamiają młodzieży zagrożenia i ryzyka jakie niosą ze sobą różnego rodzaju przedmioty wybuchowe, ale również dają możliwość zapoznania się ze specjalistycznym sprzętem wojskowym, z którym bardzo dużo osób nie miało nigdy wcześniej styczności, ze względu na ograniczenia ruchowe” – mówi st. kpr. Sebastian Tosnowiec.

por. Katarzyna Rzadkowska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych