BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Szkolenie klas mundurowych
17.12.2018

W sobotę, 15 grudnia 2018 r. na obiektach szkoleniowych Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Kielcach odbyły się zajęcia dla uczniów klas I szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego z województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego m. in.: Radomia, Nowego Miasta nad Pilicą, Ostrowca Świętokrzyskiego, Kielc, Końskich, Opatowa, Starachowicach, Jędrzejowa i Buska Zdroju, w których uczestniczyło ponad 130 uczniów.


 

Szkolenie prowadzone przez instruktorów z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych składało się z zajęć praktycznych ze szkolenia strzeleckiego, musztry, wychowania fizycznego, taktyki oraz z zajęć teoretycznych z kształcenia obywatelskiego.

W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z zasadami strzelania z karabinka 7.62 mm kbk AKMS oraz wykonywali rozkładanie i składanie broni. Ponadto uczniowie realizowali zajęcia z musztry zespołowej. Z dużym zaangażowaniem młodzież uczestniczyła również w szkoleniu taktycznym, gdzie pokonywali teren różnymi sposobami oraz przyjmowali postawy strzeleckie. W Sali Tradycji CPdMZ uczniowie zapoznali się z historią i tradycjami jednostki oraz udziałem żołnierzy Wojska Polskiego w misjach zagranicznych. Ostatnim punktem szkolenia były zajęcia z wychowania fizycznego, na sali sportowej Centrum. Pod nadzorem instruktora młodzież ćwiczyła normy obowiązujące w Wojsku Polskim. Wszyscy uczestnicy zajęć byli odpowiednio zmotywowani i z dużym zaangażowaniem podchodzili do poszczególnych etapów szkolenia.


Autor i zdjęcia: mjr Andrzej Szostak

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych