BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
Szkolenie Sił Odpowiedzi NATO
15.12.2018
W dniach 11-13 grudnia br. odbyło się szkolenie dla 74 żołnierzy z 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia wyznaczonych do zestawu Siły Odpowiedzi NATO (SON 2020).

Szkolenie obejmowało tematykę z zakresu kultury i religii oraz sytuacji geopolitycznej obszaru przewidywanych działań. Ważnym elementem były zajęcia z prowadzenia korespondencji radiowej w języku angielskim, zasad współpracy cywilno–wojskowej, topografii, Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych oraz prowadzenia negocjacji. Zajęcia były wzbogacone o tematykę związaną z narzędziami analizy środowiska cywilnego, które przeprowadził instruktor ze stacjonującego w Kielcach CAT Civil Affairs Team Armii USA.

 

***

Siły Odpowiedzi NATO to pozostające w stałej gotowości, zaawansowane technologicznie wydzielone oddziały sił zbrojnych NATO, których zadaniem jest szybka reakcja w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza zaś podejmowania działań w ramach operacji reagowania kryzysowego.

por. Katarzyna Rzadkowska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych