BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Aktualności
CPdMZ przygotowuje kolejną zmianę PKW Irak
20.12.2018

W dniach 18-20 grudnia br. w ramach przygotowania przedmisyjnego żołnierze VI zmiany PKW Irak szkolili się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Wyjeżdżający na misję żołnierze będą wraz z koalicjantami szkolić, asystować i doradzać Irackim Siłom Specjalnym i Bezpieczeństwa, w celu stworzenia warunków do pokonania tzw. Państwa islamskiego.

 

Zajęcia z kształcenia kulturowego, współpracy cywilno-wojskowej, łączności i negocjacji oraz Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych to tylko niektóre z poruszanych tematów. Żołnierze przed wyjazdem na misję przechodzą szkolenia i certyfikację. Jednym z miejsc, które odwiedzają jest kieleckie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

  

***

 

Na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2017 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w działaniach Globalnej Koalicji w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim oraz Państwie Kuwejt, PKW jest podporządkowany operacyjnie dowódcy Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie.

 

Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

por. Katarzyna Rzadkowska


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych