BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Centrum Pomocy Rodzinie

Centrum Pomocy Rodzinie - CPdMZ

 

Doświadczenia Polskich Kontyngentów Wojskowych w składzie Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa w Afganistanie pozwoliły wypracować nowe zadania w procesie wsparcia psychologicznego, medycznego, socjalnego i prawnego żołnierzy i ich rodzin. Zadania te stoją przed dowódcami wszystkich szczebli dowodzenia.

 

Każdy żołnierz pełniący służbę poza granicami kraju musi mieć pełne przekonanie, że zarówno on, jak i jego rodzina jest i będzie zawsze otoczona opieką ze strony jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.

 

W Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych powołane zostało Centrum Pomocy Rodzinie (CPR) do koordynacji działań pomocowych realizowanych na rzecz rodzin żołnierzy – uczestników misji poza granicami kraju. CPR działa na zasadach określonych w „Programie osłony psychologicznej uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzin” Sekretarza Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji MON z dnia 20.07.2010r.

 

Zadania Centrum Pomocy Rodzinie:

1.   Utrzymywanie kontaktu z rodzinami uczestników misji.

2.   Pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny.

3.   Wsparcie psychologiczne członków rodzin.

4.   Pomoc rodzinom w sytuacjach szczególnych (choroba, nagłe zdarzenia, awarie itd.).

5.   Koordynacja działań w zakresie pomocy medycznej uczestnikom misji rannym i poszkodowanym.

6.   Inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla rodzin uczestników misji oraz dla rannych i poszkodowanych.

7. Stała współpraca z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc dla uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin.

8. Organizacja przedsięwzięć, w tym kulturalnych i rekreacyjnych, mających na celu integrowanie środowisk wojskowych, uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin.Do pobrania:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych