BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Dokumenty normatywne

 

 

CIMIC wg NATO definiuje się jako:

 

 

 

"Koordynację i współpracę działań, pomiędzy dowódcą NATO a podmiotami cywilnymi, włączając w to ludność, władze lokalne oraz organizacje i agencje międzynarodowe, narodowe i pozarządowe mające na celu wspieranie misji."

 
Zastosowanie CIMIC uwarunkowane jest czterema dalszymi czynnikami:
 
a. Działania CIMIC stanowią integralną część planu Dowódcy Połączonych Sił (Joint Force Commander), prowadzone są w celu wsparcia jego zadania i związane są z ogólną strategią oraz osiągnięciem stabilnego i trwałego stanu końcowego.
 
b. Sztaby Dowódcze CIMIC są w pełni włączone w jego Dowództwo (HO) oraz mają plan oraz uprawnienia dotyczące koordynacji działań CIMIC w rejonie wspólnych działań (JOA), regionie lub teatrze działań.
 
c. Podczas współpracy z potencjalnie szerokim gronem organów cywilnych, siły NATO będą, w miarę możliwości środków i zdolności wojska, wspierały działania tych organów, pod warunkiem, że nie będą one narażały na szwank misji.
 
d. Działania CIMIC wykonywane są z zamiarem przeniesienia w odpowiednim czasie tych zadań na podmioty cywilne.
 
Działania, które CIMIC może podejmować na teatrze działań określone są w dokumentach normatywnych obowiązujących w państwach należących do NATO
 

 

 

 

1. Lista dokumentów normatywnych CIMIC w NATO

  

 

 

- AJP-3-4-9 (Doktryna NATO w zakresie współpracy cywilno – wojskowej) / Ściągnnij Tutaj /

 
- NATO AM_86-1-1 (Taktyki, techniki, procedury CIMIC w Operacjach Połączonych Sił) / ŚciągnijTutaj/
 
-

 

ANNEX BBB TO AM 86-1-1, ANNEX CCC TO AM 86-1-1, Humanitarian iccons – (Symbole taktyczne CIMIC)

1. plik/file/CIMIC/54_ANNEX BBB.doc

2. plik/file/CIMIC/55_ANNEX CCC.doc

3. plik/file/CIMIC/2012_OCHA_humanitarian_icons.docx

 

 

2. Dokumenty dodatkowe

 

 

 

- Doktryna współpracy cywilno-wojskowej Sił Zbrojnych RP DD/9  /Ściągnij Tutaj /

 
- CIMIC Field Handbook, Poradnik współpracy cywilno-wojskowej na poziomie taktycznym  /Ściągnij Tutaj/

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych