BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Zakres Szkolenia

Wydział Szkolenia w ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzi szkolenia i kursy, stacjonarne na terenie CPdMZ lub wyjazdowe na terenie wskazanych JW, dla  komponentów wydzielanych do operacji poza granicami kraju zgodnie z rozkazami i wytycznymi przełożonych. Szkolony personel, przewidziany jest do udziału w następujących strukturach:

 

Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW):

 

  • PKW EUFOR/MTT w Bośni i Hercegowinie;
  •  PKW KFOR w Kosowie;
  •  PKW Resolute Support Mission (RSM) w Afganistanie;
  •  PKW W Operation Inherent Resolve w Kuwejcie, Iraku i Katarze;
  •  PKW ORLIK;
  •  PKW w Szkoleniowej Misji Wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej – European Training Mission (PKW EUTM).

 

Sił wydzielonych w ramach zobowiązań sojuszniczych:

 

  • Sił Odpowiedzi NATO (SON);
  •  Grupy Bojowej Unii Europojskiej (GB UE);
  •  Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód oraz Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód.

  Struktur międzynarodowych:

 

  • Misje oberwacyjne ONZ i UE.

 

Zakres szkolenia obejmuje głównie:

 

zapoznanie z rejonem misji i genezą konfliktu oraz uwarunkowaniami kulturowymi i religijnymi;

zapoznanie z kwestią integracji czynników kulturowych z prowadzeniem działań na szczeblu taktycznym;

zapoznanie z wybranymi zagadnieniami psychologii akulturacji (szok kulturowy, kontakt międzykulturowy, stres akulturacyjny, szok powrotu);

zapoznanie z pojęciem skryptu kulturowego;

zapoznanie z celami i zadaniami realizowanymi w ramach współpracy cywilno – wojskowej;

zapoznanie z zasadami współpracy z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i humanitarnymi;

zapoznanie z rolą środowiska cywilnego w prowadzeniu operacji stabilizującej;

zapoznanie z narzędziami analizy obszaru operacji;

zapoznanie z zasadami pracy z tłumaczem, prowadzenia negocjacji i mediacji;

zapoznanie z problematyką Gender;

zapoznanie z podstawowymi informacjami o rejonie misji;

zapoznanie z sytuacją polityczno-militarną w rejonie konfliktu;

zapoznanie ze standardowymi procedurami operacyjnymi obowiązującymi w rejonie misji;

doskonalenie znajomości Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych;

doskonalenie znajomości tematyki nt. ochrony dóbr kultury;

zapoznanie z zabytkami na terenie misji;

uczenie formułowania wniosków formalnych stanowiących podstawowy element działania SWD.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych