BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Zadania

Zadania Wydziału Szkolenia obejmują:

  • prowadzenie szkoleń i kursów, stacjonarnych na terenie CPdMZ lub wyjazdowych na terenie wskazanych JW, dla  komponentów wydzielanych do operacji poza granicami kraju zgodnie z rozkazami i wytycznymi przełożonych.
  • prowadzenie szkoleń i kursów, stacjonarnych na terenie CPdMZ lub wyjazdowych, dla  jednostek organizacyjnych spoza MON, zgodnie z rozkazami i wytycznymi przełożonych;
  • organizowanie i koordynowanie współpracy z instytucjami wojskowymi, cywilnymi oraz ośrodkami zagranicznymi szkolącymi do misji pokojowych i stabilizacyjnych;
  • dostosowanie programów kursów i szkoleń, a w szczególności zawartych w niej tematów i zagadnień szkoleniowych, do wniosków wypracowanych przez Wydział Wykorzystania Doświadczeń Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych jak i nieetatową Sekcję na szczeblu Centrum;
  • organizowanie i prowadzenie kursów z tematyki świadomości kulturowej i współpracy cywilno-wojskowej w systemie kształcenia zdalnego (e-learning);
  • prowadzenie kontroli szkolenia, dokonywanie analiz, ocen jego poziomu, metod szkoleniowych oraz wdrażanie wniosków do szkolenia;
  • planowanie zadań związanych z utrzymaniem oraz rozbudową bazy szkoleniowej Centrum;
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych