BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Klub nr 500 HDK

 

 

Wykaz żołnierzy CPdMZ oraz 33 WOG i ilość oddanej przez nich krwi w 2014 roku  Kliknij tutaj

Wykaz członków Klubu HDK 500 działającego przy CPdMZ i ilość oddanej przez nich krwi w 2015 roku  Kliknij tutaj
Wykaz członków Klubu HDK 500 działającego przy CPdMZ i ilość oddanej przez nich krwi w 2016 roku (stan na 31.12.2016) Kliknij tutaj
Wykaz członków Klubu HDK 500 działąjącego przy CPdMZ i ilość oddanej przez nich krwi w 2017 roku (stan na 31.12.2017) Kliknij tutaj
Wykaz członków Klubu HDK 500 działąjącego przy CPdMZ i ilość oddanej przez nich krwi w 2018 roku (stan na 30.04.2018) Kliknij tutaj

 
Kontakt z Klubem HDK 500:  chor. Wojciech Lasia, tel. 500529451, email: wojla@interia.pl

W dniu 20.05.2013 r. w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Kielcach odbyło się zebranie krwiodawców służących w kieleckim Centrum. Podczas spotkania został powołany Wojskowy Klubu o numerze 500 Honorowych Dawców Krwi przy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.
Na zebraniu założycielskim powołanego Klubu o numerze 500 HDK przy CPdMZ oraz w głosowaniu jawnym wybrano członków zarządu:
• Przewodniczący – Rafał Rosik
• Zastępca przewodniczącego – Tomasz Rochoń
• Sekretarz – Kamila Kreis – Tomczak
• Skarbnik – Wojciech Lasia

 

Powstanie klubu HDK to kontynuacja wieloletniej aktywności żołnierzy z poprzednich jednostek wojskowych, które stacjonowały na kieleckiej Bukówce: Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno – Wojskowej i Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych. Ilości oddanej krwi Klub 135 - Centrum Szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych oraz Klub 210 - CIMIC od 01.01. 2005 do 7.10.2014: Krew Pełna 571 litrów, osocza - 13 litrów, płytek krwi - 20 donacji. Członkiem Wojskowego HDK PCK może zostać każdy honorowy dawca krwi z CPdMZ lub innych jednostek garnizonu Kielce, który wyraził wolę wstąpienia do Polskiego Czerwonego Krzyża i został przyjęty przez zarząd Klubu, zobowiązuje się do honorowego oddawania krwi lub jej składników, co najmniej raz w roku kalendarzowym.

 

 

 

 

Podstawowym celem działania Wojskowego Klubu HDK PCK jest: dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa w naszym regionie, propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi oraz honorowego dawstwa szpiku kostnego. Klub będzie także organizował akcje poboru krwi na terenie objętym działaniem Wojskowego Klubu HDK PCK oraz wcielał w życie zasady "Statusu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża" i popularyzował zasady działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

 

 

Autor: mjr Andrzej Szostak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych