BIP
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
Kwalifikacjei do służby w NSR

 


W Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (Kielce ul. Wojska Polskiego 300) od godziny 7.30 w nw. terminach:

-     27 lutego 2018 r.

-     27 marca 2018 r.

-     24 kwietnia 2018 r.

-     29 maja 2018 r.

-     26 czerwca 2018 r.

-     25 września 2018 r.

-     30 października 2018 r.

-     27 listopada 2018 r.

-     11 grudnia 2018 r.

zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiska o nw. parametrach:

 

L.P.

NAZWA STANOWISKA

STE

SW 1

SW 2

JĘZYK ANGIELSKI STANAG 6001

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA

ILOŚĆ STANOWISK

WYMAGANY

PREFEROWANY

1.      

MŁODSZY OFICER*

PPOR./POR.

20B01

99Z99

1111

2222

POUFNE

 

1

2.      

SZEF ZESPOŁU*

POR./KPT.

2222

3333

6

3.      

OFICER**

1111

2222

TAJNE

3

 

* stanowiska w Wydziale CIMIC – wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie 1111 zgodnie ze STANAG 6001 (potwierdzona świadectwem, certyfikatem lub w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).

** stanowiska w Wydziale Szkolenia – wymagana znajomość: języka angielskiego na poziomie 1111 zgodnie ze STANAG 6001 (potwierdzona świadectwem, certyfikatem lub w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej), specyfiki działań niekinetycznych, szkolenia ogólnego, specjalistycznego lub taktycznego. Mile widziane doświadczenie misyjne.

 

Procedurę kwalifikacji do NSR rozpoczyna wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, który należy złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Chętni do udziału w kwalifikacjach powinni zabrać ze sobą strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające (stwierdzające brak przeciwskazań) do egzaminu ze sprawności fizycznej, książeczkę wojskową, kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (m.in. świadectwo językowe, poświadczenie bezpieczeństwa, świadectwo ukończenia służby przygotowawczej).

Przedmiotowe kwalifikacje przeprowadzone zostaną w celu pozyskania potencjalnych kandydatów do służby w ramach NSR oraz zawodowej służby wojskowej.

Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, po otrzymaniu wniosku wraz z aktami sprawy żołnierza rezerwy i jego przybyciu do Centrum przeprowadza sprawdzian ze sprawności fizycznej (Zał. Nr 1 Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej)  rozmowę kwalifikacyjną oraz może przeprowadzić dodatkowo egzaminy sprawdzające poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego wymaganego na danym stanowisku służbowym oraz umiejętności związanych ze specyfiką Centrum (współpraca cywilno wojskowa – CIMIC, znajomość języka angielskiego). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów  261 174 305 lub 261 174 259.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych